Co je fyzioterapie

Co je fyzioterapie, kdo je fyzioterapeut

Fyzioterapie je vysokoškolský zdravotnický obor, v rámci něhož jsou připravováni budoucí nelékařští zdravotní odborníci – fyzioterapeuti. Studium i praxe je specializována na diagnostiku, léčbu a prevenci tzv. funkčních poruch pohybového aparátu člověka.

Fyzioterapie / fyzioterapeut obsahově čerpá z předmětů (pato)anatomie, (pato)fyziologie, biofyziky a biomechaniky, kineziologie, vyšetřovacích a terapeutických postupů, manuální medicíny a klinických oborů neurologie, ortopedie, chirurgie, traumatologie, vnitřního lékařství, rehabilitačního lékařství, gynekologie, pediatrie, geriatrie a psychiatrie. Zjednodušeně řečeno, fyzioterapie nabízí lidem možnost, jak nefarmakologickou a neoperační cestou zlepšit funkčnost svého těla a psychiky prostřednictvím pohybu a dalších specializovaných postupů (fyzikální terapie, postupy manuální medicíny aj.), které se ve fyzioterapii využívají.

Autor: Mgr. Veronika Andová