Jak vypadá fyzioterapie v mém pojetí

Jak vypadá fyzioterapie v mém pojetí

Ze své zkušenosti vnímám častý rozpor mezi klientovým očekáváním, že bude mým vnějším, nejlépe jednorázovým zásahem uzdraven, a tím, co mu profesně mohu skutečně nabídnout. Z pohledu běžných zkušeností s poskytováním zdravotní péče to není nijak zvláštní úvaha. Zjednodušeně řečeno, jdeme-li s nějakou obtíží k lékaři, předepíše nám lék, který povětšinou pomůže. Je-li náš zdravotní stav vážnějšího rázu a vyžaduje-li operaci, jsme odoperovaní. Naše pozice jako pacienta je ve vztahu k lékaři nejčastěji pasivní a přijímající a nebýváme běžně nejprve edukováni o tom, jaké z našich denních návyků mohou vést ke vzniku nemoci a co můžeme udělat sami proto, abychom jí předešli nebo se jí svým aktivním přičiněním zbavili dříve, než bude nutné užívat léky nebo podstoupit operaci.

Fyzioterapie obecně ale na rozdíl od užívání farmak či operace není, z pohledu klienta, primárně pasivní formou léčby. Pasivní přístup je volen zejména v případě, je-li pacient hospitalizován v nemocnici, léčen na oddělení následné rehabilitační péče, v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo má nějaký hendikep, zkrátka, jeho aktuální zdravotní stav mu neumožňuje nic jiného.

Vezmeme-li však do úvahy, že obecným cílem oborů rehabilitační péče je návrat člověka od stavu nemoci a nesoběstačnosti, ke stavu zdraví a soběstačnosti, nedává v rámci ambulantní fyzioterapeutické péče převažující pasivní přístup smysl. Terapie, kde je jinak fungující a vesměs zdravý člověk nikoli tvůrcem vlastního zdraví, ale pasivním příjemcem terapeutova „zásahu zvenčí“, nevede z mého úhlu pohledu k pozitivní progresi jeho zdravotního stavu, jako spíš k udržování stavu stávajícího, popř. vytváření závislosti na terapeutovi.

Máte-li zájem primárně o uvolnění měkkých tkání, masáž, relaxaci, narovnávání kloubů nebo “prokřupání”, dosycení dotykem či verbální terapii, nejsem pro vás vhodným terapeutem, ale ráda doporučím své kolegy, kteří se na tuto péči zaměřují – tedy biodynamické maséry, terapeuty kraniosakrální biodynamiky, maséry ve i mimo oblast zdravotnictví, terapeuty Dornovy metody, Access Bars aj., nebo fyzioterapeuty a (body)psychoterapeuty zaměřené tímto směrem. Nefarmakologickou a neoperační léčbu pohybového aparátu, kterou v rámci ambulantní fyzioterapie nabízím, vedu hlavně aktivní formou – vědomým cvičením. Techniky měkkých tkání či mobilizace jsou možnou, nikoli primární náplní hodin. Klienty v terapiích seznámím s pravděpodobnými příčinami vzniku jejich obtíží, s tím, proč nejspíš vznikly, co můžou udělat pro to, aby se zmírnily / odstranily, a jak mají postupovat dál, aby se nevracely. V rámci terapií tedy předávám své teoretické i praktické “know how”, které může klientům pomoci na cestě ke zlepšení jejich zdraví. Toto za sebe mohu nabídnout a toto ode mě očekávat můžete.

Mgr. Veronika Andová