Vědomá práce s tělem

Vědomá práce s tělem: sebezvědomující a seberozvojová cvičení

Pro ty z vás, kteří nemáte žádné obtíže, nebo minimálně ne takové, které by vám značně limitovali osobní život, ale zajímáte se o „zdravý životní styl“, jógu, pilates apod., nebo chcete zkrátka rozvinout své dosavadní pohybové zkušenosti a zdokonalit vnímání vlastního těla, nabízím průřez různými body-orientovanými směry a také předávám svou vlastní zkušenost + inovaci ve cvicích, které mi pomohly se v mé osobní praxi posunout. V rámci této práce používám prvky z jógy, Schultzova autogenního tréninku, Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, Feldenkraise, body-orientované terapie, meditace pohybem aj.

Autor: Mgr. Veronika Andová