Metoda Mojžíšové a těhotenské a poporodní cvičení

Metoda Mojžíšové a těhotenské a poporodní cvičení

Metodu Mojžíšové můžeme využít k celé škále poruch pohybového aparátu, ale již tradičně je v našich končinách využívána v souvislosti se snahou ženy počít dítě. Dále k prevenci vzniku / zmírnění bolestí těla vzniklých v souvislosti s progredujícím těhotenstvím, a v neposlední řadě i pro brzký návrat do fyzické kondice po šestinedělí.

Léčba dle Mojžíšové využívá vzájemných vztahů mezi postavením hrudní a bederní páteře, pánve, kostrče a napětím svalů těchto oblastí vč. svalů pánevního dna. Právě vzájemné nerovnováhy mezi držením těla a napětím měkkých tkání, mohou vést jak u žen, tak u mužů k tzv. funkční sterilitě, tedy neschopnosti počít dítě déle než jeden rok při fyzickém zdraví obou partnerů a při pravidelném sexuálním styku. Mobilizacemi (uvolňováním blokovaných kloubních spojení) a cvičením reflexně působíme na svaly a orgány pánve a upravujeme jejich zvýšené / snížené napětí a prokrvení, čímž optimalizujeme možnost otěhotnění.

Vzhledem k úzké propojenosti funkčních poruch pohybového aparátu se metoda L. Mojžíšové s úspěchem používá i u následujících gynekologických, interních a ortopedických diagnóz:

  • bolestivá menstruace, bolestivost při pohlavním styku, bolesti kostrče, stavy po operacích pohlavních orgánů, inkontinence, zácpa,
  • bolesti krční, hrudní a bederní páteře, kříže a kostrče,
  • idiopatická skolióza u dětí do 15 let,
  • artróza kyčlí.

Před zahájením léčby metodou L. Mojžíšové je nezbytně nutné podrobné gynekologické a interní vyšetření pro určení typu sterility, vyloučení závažného postižení kardiovaskulárního a endokrinního systému, jater a ledvin, a tedy pro určení (ne)vhodnosti tohoto způsobu léčby. Vyšetření ale zahrnuje i provedení spermiogramu u partnera, což je nezbytnou podmínkou potvrzení plodnosti páru. 

Autor: Mgr. Veronika Andová

 

Použité zdroje:

ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.