MCKENZIE MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE

MCKENZIE MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE​

Po terapii dle Robina McKenzieho sáhneme zejména tehdy, když vás na fyzioterapii přivede bolest, blokády a omezení rozsahu pohybu páteře nebo kloubů horních a dolních končetin. Pomáhá také u stavů výhřezů plotýnek, kdy je cvičením a dodržováním stanoveného režimu možné zvrátit nutnost operačního řešení. Více, než kde jinde zde platí věta „to máte od páteře“. Ačkoli vás primárně bolí např. kyčel, kříž, noha, šíje, paže, lopatka nebo hlava, nebývá nic neobvyklého, že se bolest šíří právě z páteře samotné.

V rámci McKenzieho terapie provádíme přesnou a cílenou mechanickou diagnostiku a terapii potíží, které vás přivádějí. Zjišťujeme, co obtíže způsobilo, kdy typicky vznikají, kdy ustávají, zda máte úlevovou pozici, nebo jsou konstantní a nevíte si s nimi rady. Hledáme pohyby, polohy a míru zátěže, které obtíže zhoršují / zlepšují, abychom si bezprostředně po aplikaci terapie mohli ověřit výsledek, tedy to, zda námi zvolený směr a intenzita pohybu vedou k pozitivnímu výsledku. Učíme klienty, jak se o sebe mají sami správně starat, tak aby obtížím předcházeli, popř. aby si s nimi v jejich počátcích věděli rady. Učíme, jak správně sedět, stát, jak zvedat a manipulovat s břemeny. Dále jsou doporučovány ergonomické pomůcky, které pomáhají udržet správné držení těla vsedě / vleže a tím předcházet vzniku obtíží nebo jejich recidivám.

Autor: Mgr. Veronika Andová